Budujemy szkoły

Budujemy szkoły

Szałas zbudowany z patyków, dach ze słomy. Dzieci siedzą na kołkach wbitych w ziemię. Ze sprzętów szkolnych jest tylko tablica. Uczniowie nie korzystają z książek ani zeszytów. Mają tabliczki, na których przerysowują zapisane na tablicy znaki. Tak przedstawia się obraz afrykańskiej szkoły z Czadu.  Dzieci w szkole dostają posiłek, papkę z manioku, który najczęściej jest jedynym posiłkiem jaki spożywają w ciągu dnia. Nauczyciel utrzymywany przez ludzi z wioski, umie tylko czytać i pisać.  W innych miejscach dzieci przychodzą do szkoły, czekają, ale lekcji nie ma, nauczyciel zatrudniony przez państwo nie otrzymał pensji i nie przyszedł do pracy.  Misjonarze próbują pomagać lokalnym społecznościom. W miejscach, gdzie ludzie chcą kształcić swoje dzieci, widzą w ich edukacji nadzieję na polepszenie ich bytu – misjonarze organizują budowę szkoły, kupują sprzęty. Integrują społeczność wioski i angażują do pracy dla wspólnego dobra.

Edukacja jest podstawą przyszłego rozwoju społeczeństwa afrykańskiego. Aby mogli sami stanowić o swoim losie i żyć w godnych warunkach, Afrykanie muszą  przejść edukację na poziomie podstawowym.
Przyłącz się do nas. Wybudujmy razem szkołę w Afryce.
Dasz wielu dzieciom szansę na rozwój.
Pomóż nam zmieniać świat na lepszy.

Więcej w tej kategorii: « Kopiemy studnie