Baner 150 x 150

Czadowa Para
<img src="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/czadowapara_150x150.jpg" title="Czadowa Para" alt="Czadowa Para">Baner 150 x 150 - flash

<object align="middle" id="czadowapara1" width="150" height="150" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/ cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"> <param value="sameDomain" name="allowScriptAccess"> <param value="click=http://www.czadowapara.pl" name="flashvars"> <param value="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/150x150.swf" name="movie"/> <param value="high" name="quality"/> <param value="#e4e9d3" name="bgcolor"> <embed align="middle" width="150" height="150" flashvars="click=http://www.czadowapara.pl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" name="czadowapara" bgcolor="#e4e9d3" quality="high" src="/media/bannery/150x150.swf"> </embed> </object>Baner 150 x 50

Czadowa Para
<img src="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/czadowapara_150x50.jpg" title="Czadowa Para" alt="Czadowa Para">Baner 150 x 50 - flash

<object align="middle" id="czadowapara2" width="150" height="50" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/ cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"> <param value="sameDomain" name="allowScriptAccess"> <param value="click=http://www.czadowapara.pl" name="flashvars"> <param value="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/150x50.swf" name="movie"/> <param value="high" name="quality"/> <param value="#e4e9d3" name="bgcolor"> <embed align="middle" width="150" height="50" flashvars="click=http://www.czadowapara.pl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" name="czadowapara" bgcolor="#e4e9d3" quality="high" src="/media/bannery/150x50.swf"> </embed> </object>Baner 175 x 58

Czadowa Para
<img src="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/czadowapara_175x58.jpg" title="Czadowa Para" alt="Czadowa Para">Baner 175 x 58 - flash

<object align="middle" id="czadowapara3" width="175" height="58" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/ cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"> <param value="sameDomain" name="allowScriptAccess"> <param value="click=http://www.czadowapara.pl" name="flashvars"> <param value="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/175x58.swf" name="movie"/> <param value="high" name="quality"/> <param value="#e4e9d3" name="bgcolor"> <embed align="middle" width="175" height="58" flashvars="click=http://www.czadowapara.pl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" name="czadowapara" bgcolor="#e4e9d3" quality="high" src="/media/bannery/175x58.swf"> </embed> </object>Baner 250 x 250

Czadowa Para
<img src="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/czadowapara_250x250.jpg" title="Czadowa Para" alt="Czadowa Para">Baner 250 x 250 - flash

<object align="middle" id="czadowapara4" width="250" height="250" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/ cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"> <param value="sameDomain" name="allowScriptAccess"> <param value="click=http://www.czadowapara.pl" name="flashvars"> <param value="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/250x250.swf" name="movie"/> <param value="high" name="quality"/> <param value="#e4e9d3" name="bgcolor"> <embed align="middle" width="250" height="250" flashvars="click=http://www.czadowapara.pl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" name="czadowapara" bgcolor="#e4e9d3" quality="high" src="/media/bannery/250x250.swf"> </embed> </object>Baner 400 x 100

Czadowa Para
<img src="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/czadowapara_400x100.jpg" title="Czadowa Para" alt="Czadowa Para">Baner 400 x 100 - flash

<object align="middle" id="czadowapara5" width="400" height="100" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/ cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"> <param value="sameDomain" name="allowScriptAccess"> <param value="click=http://www.czadowapara.pl" name="flashvars"> <param value="http://www.czadowapara.pl/media/bannery/400x100.swf" name="movie"/> <param value="high" name="quality"/> <param value="#e4e9d3" name="bgcolor"> <embed align="middle" width="400" height="100" flashvars="click=http://www.czadowapara.pl" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="sameDomain" name="czadowapara" bgcolor="#e4e9d3" quality="high" src="/media/bannery/400x100.swf"> </embed> </object>Działamy

  • Budujemy szkoły
    Budujemy szkoły

    Budujemy szkoły Szałas zbudowany z patyków, dach ze słomy. Dzieci…

  • Kopiemy studnie
    Kopiemy studnie

    W Afryce jest woda! Ograniczenia do jej dostępu wynikają z…